Manifesto

• Müşteri memnuniyetini en önemli öncelik kabul edeceğiz

• Müşterilerimize fevkalade nazik ve terbiyeli davranacağız

• Tatlı dilli, güler yüzlü, oldukça mütevazi, sözlerinde sabit ve asla usanmaz, üşenmez olacağız

• Hırsla zenginleşme anlayışından uzak duracağız

• Birbirimizi dinleyeceğiz, anlayacağız ve değer vereceğiz

• Dürüst ve samimi ilişkiler kuracağız ve politik olmayacağız

• Planlı ve disiplinli çalışacağız

• Çalışma arkadaşlarımızın farklı olduğunu kabul edeceğiz

• Güvenilir olacağız ve güveneceğiz

• Çözüm ve hedef merkezli sonuça odaklı olacağız

• Müşterilerimizin bilgi gizliliğine önem vereceğiz

• Müşterilerimizin bilgi güvenliğine önem vereceğiz

• İş ve sosyal hayatımızı dengeleyeceğiz

• İzleyen değil izlenen olacağız

• Global düşünüp yerel çözümler geliştireceğiz

• Uluslararası başarılar elde etmek için gayret göstereceğiz

• Verim ve maliyet analizine göre en uygun çözümü önereceğiz

• Teknoloji ithal eden değil ihraç eden olacağız

• Bilgiyi saklı bir güç değil paylaşılan bir güç olarak kullanacağız

• Tek başına çalışan değil ötekiyle entegre çözümler geliştireceğiz

• Yeni ekonomi kurallarını iyi kullanacağız