Özel Yazılım Projeler

Doruk Dizayn, müşterilerinin özel ihtiyaçlarına yönelik web tabanlı uygulamalar geliştirir. Standart uygulamaların isteklerinizi karşılamadığı durumlarda, ihtiyaçlarınızı birlikte analiz eder ve anahtar teslim çözümler sunarız.

Özel yazılımlar işletmeme hangi konularda değer katabilir ?

Özel yazılım ile işletmelerde pek çok süreç ve aşamada avantaj sağlamak mümkündür. Günümüzde en yaygın olanları sıralarsak,

  • Verimliliği Artırma
  • Kaynak ve Zaman Maliyetlerini Azaltma
  • Risk Analizi
  • Satın Alma Yönetimi (Satın Alma İş Akışı, Kalite Kontrolü, Stok ve Envanter Takibi vb.)
  • Finans Yönetimi ( Fatura Takibi, Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi vb.)
  • Satış ve Pazarlama Yönetimi (Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM), Teklif Yönetimi,Müşteri Hizmetleri vb.)
  • Proje Yönetimi
  • Döküman Yönetimi (Gelen-Giden Evrak, Yazışmalar vb.)
  • Kalite Yönetimi

Özel yazılımda kritik kavşak

Özel yazılım, standart ve işletmelere özel yazılımlar olmak üzere iki genel kategoriye ayrılırlar. Ancak her işletmenin hem farklı iş yapış şekilleri hem de farklı kültürleri bulunması sebebiyle , işletmelerin ortak özellikleri baz alınarak hazırlanan standart yazılımlar problemleri çözmede yüzeysel çözümler sunmaktan öteye gidemezler. Bu nedenle dünya üzerinde uluslararası ve yerel işletmeler özel yazılım avantajlarını kullanıp rakiplerinden farklılaşarak karlılıklarını artırırlar